Початок: 1 Жовтня 2016 р.

Кінець: невизначена дата.

Зареєструватися на курс

Військова топографія

В результаті вивчення дисципліни „Військова топографія” курсанти повинні знати:
- види, зміст та призначення топографічних, спеціальних карт, планів міст і фотодокументів, що використовуються у військах;
- різновиди місцевості та їх тактичні властивості;
- зміст таблиць умовних знаків;
- розграфлення і номенклатуру топографічних карт;
- способи орієнтування на місцевості за картою та без неї, вдень і вночі, на місці та під час руху;
- основні правила ведення і вимоги до робочих карт;
- сутність зображення рельєфу горизонталями, способи визначення стрімкості схилів і висот точок;
- призначення та порядок роботи наземної навігаційної апаратури;


Уміти:
- читати топографічні карти, вивчати та оцінювати місцевість в районі дії підрозділу;
- орієнтуватися на місцевості за картою та без неї, вдень і вночі, вибирати і призначати орієнтири та проводити цілеуказання, визначати азимути та відстані на місцевості різними способами;
- готувати вихідні дані за допомогою карти для руху за азимутами вдень і вночі;
- визначати номенклатури суміжних аркушів і складати замовлення на топографічні карти;
- користуватися вимірювальними інструментами і вимірювати відстані та площі за топографічною картою різними способами;
- визначати географічні та прямокутні координати цілей за топографічною картою і наносити цілі на карту за їх координатами;
- визначати за картою і обчислювати дирекційні кути та азимути;
- визначати стрімкість схилів, висоти точок, взаємоперевищення і взаємовидимість між точками різними способами, а також будувати профілі місцевості та визначати поля невидимості за картою;
- готувати аерофотознімки до роботи, дешифрувати топографічні та військові об'єкти а також переносити цілі з аерознімка на карту;
- виконувати нормативи з військової топографії та знати їх зміст;


Аудиторія курсу:
Кожен хто хоче перевірити чи покращити свою підготовку


Мова курсу:
Українська.

 

Орієнтовна тривалість курсу:
2 тижні.


Зміст курсу:
1. Топографічні карти ЗСУ.
2. Визначення координат за топографічною картою.
3. Орієнтування на місцевості без карт.
4. Орієнтування на місцевості за картою.
5. Місцевість як елемент бойової обстановки.
6. Вивчення умовних знаків та читання карт.
7. Рельєф.
8. Вимірювання відстаней і площ за топографічною картою.
9. Азимути та дирекційні кути, магнітне схилення, зближення меридіанів і поправка напряму.
10. Аерофотознімки та прийоми роботи з ними.
11. Вивчення місцевості за картою та питання розвідки місцевості і рекогносцировки.
12. Робоча карта командира.
13. Орієнтування на місцевості за допомогою навігаційної апаратури.
13. Методика топографічної підготовки у військах.

 

Шмаль Сергій Георгійович

Повернутись назад